Stichting Next Move

Samen de volgende stap

Stichting Next Move

Samen de volgende stap

Ondersteuning en begeleiding

Bij kwetsbare doelgroepen is het belangrijk dat zij onder begeleiding hun toekomstplan opstellen waarbij talenten, ambities en uitdagingen centraal staan. Het is belangrijk om jongeren vanaf het 16 levensjaar voor te bereiden op hun jongvolwassenheid.

Activiteiten

Stichting Next Move zet zich in om uitsluiting van kwetsbare doelgroepen te voorkomen. Dit doen we door evenementen te organiseren in de wijk waarbij men kan aansluiten als deelnemer of als organisator. Dit met als doel om de sociale interactie tussen de jongeren en de wijkbewoners te bevorderen.

Ondersteuning en begeleiding

Bij kwetsbare doelgroepen is het belangrijk dat zij onder begeleiding hun toekomstplan opstellen waarbij talenten, ambities en uitdagingen centraal staan. Het is belangrijk om jongeren vanaf het 16 levensjaar voor te bereiden op hun jongvolwassenheid.

Activiteiten

Stichting Next Move zet zich in om uitsluiting van kwetsbare doelgroepen te voorkomen. Dit doen we door evenementen te organiseren in de wijk waarbij men kan aansluiten als deelnemer of als organisator. Dit met als doel om de sociale interactie tussen de jongeren en de wijkbewoners te bevorderen

Wie zijn zij en zat doen wij?

Stichting Next Move is een nieuwe stichting binnen de gemeente Helmond en zet zich in om kwetsbare jongeren die om wat voor reden dan ook zelfstandig willen/moeten gaan wonen. Stichting Next Move staat voor sociale inclusie en ontwikkelt sociale initiatieven die dit mogelijk maakt. Persoonlijke benadering met een oplossingsgerichte manier van werken creëren we met de doelgroep een positieve kijk op de toekomst

Wie Zijn Wij en Wat Doen Wij?

Stichting Next Move is een startende stichting binnen de gemeente Helmond die zich inzet om kwetsbare jongeren die om wat voor reden dan ook zelfstandig willen/moeten gaan wonen.

Wist je dat?

Weetjes uit de zorg

Weetjes over jongeren 

Weetjes over de stichting 

Weetjes over Helmond

Volg ons via de sociale media

Volg ons via de sociale media