Missie en Visie
Jongeren kunnen vanuit eigen kracht (zelf kunnen), eigen regie (zelf bepalen) zelfstandig wonen, zijn financieel onafhankelijk, zelfredzaam (het vermogen om dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen doen) en kunnen participeren aan de samenleving. 

Doelstelling
Stichting Next Move zet zich in om maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare jongeren van 16 t/m 27 jaar te bevorderen.