Activiteiten

Stichting Next Move vindt het belangrijk om uitsluiting van kwetsbare doelgroepen in de samenleving te voorkomen. Dit doen we door activiteiten te organiseren in de wijk waarin  jongere woonachtig zijn. Hierbij kunnen jongere aansluiten als deelnemer of als organisator. Dit, met als doel om sociale interactie tussen jongere (onderling) en wijkbewoners te bevorderen.  De groepsbijeenkomsten hebben ook een signalerenfunctie. De signalen zullen we bij organisaties neerleggen zodat zij hier vervolgens mee aan de slag kunnen. Daarnaast zullen jongere worden uitgedaagd om eigen kwaliteiten en ambities om te zetten naar sociale initiatieven die de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en ontspanning vergroten in de wijk.