Activiteiten

Het is belangrijk om uitsluiting van kwetsbare doelgroepen in de samenleving te voorkomen. Dit doen we door activiteiten te organiseren in de wijk waarin de jongeren woonachtig zijn. Hierbij kunnen de jongeren aansluiten als deelnemer of als organisator. Dit, met als doel om de sociale interactie tussen de jongeren (onderling) en de wijkbewoners te bevorderen.  De groepsbijeenkomsten hebben ook een signalerenfunctie. De signalen zullen we bij organisaties neerleggen zodat zij hier vervolgens mee aan de slag kunnen. Daarnaast zullen jongeren worden uitgedaagd om eigen kwaliteiten en ambities om te zetten naar sociale initiatieven die de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en ontspanning vergroten in de wijk.